Ανάπτυξη Εφαρμογών

Thumb

Περιγραφή
Η Infology αναλαμβάνει να αναπτύξει λογισμικό ειδικά διαμορφωμένο για τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Ελέγχει και χρησιμοποιεί συνεχώς νέες τεχνικές και προσεγγίσεις για την πιο αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη συστημάτων.

Διαδικασία για την ανάπτυξη λογισμικού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η Infology σε συνεργασία με τον πελάτη καταγράφουν και προσδιορίζουν τις ανάγκες του δεύτερου. Στη συνέχεια, η ομάδα της Infology προσδιορίζει την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για την κατασκευή του εκάστοτε έργου. Δημιουργείται ένα πρόγραμμα εργασιών και στελεχώνεται το έργο με το κατάλληλο προσωπικό.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η φάση της ανάλυσης είναι από τις πιο σημαντικές φάσεις για την υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής. Η Infology ορίζει με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη, την στρατηγική ανάλυσης που θα ακολουθήσει προκειμένου να προσδιορίσει ποια τρέχοντα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ποιες ευκαιρίες βελτίωσης προτείνονται ώστε να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένη ανάγκη και ποια θα είναι η κεντρική ιδέα του νέου έργου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επόμενη φάση είναι εκείνη του Σχεδιασμού. Η Infology αναπτύσσει μία στρατηγική σχεδιασμού για το πως θα λειτουργήσει το νέο σύστημα από άποψη υλικού, λογισμικού και δικτυακής υποδομής. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι προδιαγραφές βάσεων δεδομένων και αρχείων και το σχέδιο τελικού προγράμματος.

Με την μηχανοργάνωση δίνεται η δυνατότητα να έχετε πλήρη διαχείριση και εικόνα της εταιρίας σας από την αποθήκη, τις αγορές, τις πωλήσεις, τους συναλλασσόμενους μέχρι και τα χρηματοοικονομικά ζητήματα. Όλα τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να αποτυπωθούν κατόπιν επιλογής σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Με άλλα λόγια δίνεται η δυνατότητα οι πληροφορίες αυτές να αντλούνται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πράγμα το οποίο είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης.

Η εταιρεία μας έχοντας εξασφαλίσει και αξιοποιώντας ταυτόχρονα στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες λογισμικού στην Ελλάδα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης της εταιρείας σας.